PAST CONTINUOUS

Значення форми:

Вживається для вираження дії, що відбувалася в минулому в певний часовий інтервал, який позначається або обставиною часу, або іншою одночасною дією в минулому: Susan Wheeler was working in the lab from 3 to 5 p.m. yesterday. – Учора Сюзан Уілер працювала в лабораторії з п’ятнадцятої до сімнадцятої години. Tom was reading out a data while Joan was writing it down. – Том зачитував вголос дані, а Джоан їх записувала. Також вживається для позначення перерваної, перепиненої дії: She was working in the lab when her sister came to see her. – Вона працювала в лабораторії, коли сестра зайшла побачити її. В PAST CONTINUOUS українській мові підмет у Past Continuous відповідає дієслову минулого часу недоконаного виду.

Ознака:

Дієслово to bey Past Simple (was, were) + смислове дієслово у формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I).

Обставини часу: from 6 till (to) 7, all day long, last Saturday, the whole day yesterday.

Yesterday at noon he was making his report on preleukemic conditions. – Учора опівдні він робив доповідь про стани, що передують лейкемії. She was writing her research article when the phone rang. – Вона працювала над науковою статею, коли задзвонив телефон. It was raining heavily and the ambulance was driving hardly seen through the mist. – Був сильний дощ PAST CONTINUOUS, і машина швидкої допомоги їхала, ледве бачачи дорогу через туман.


documentaxkuoxl.html
documentaxkuwht.html
documentaxkvdsb.html
documentaxkvlcj.html
documentaxkvsmr.html
Документ PAST CONTINUOUS