Структура вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання.

Структура вивчення навчальної дисципліни Кількість годин Вид контролю
Модуль 1 ПМК
Змістовий модуль № 1: залік
Тема № 1. Поняття кримінально-виконавчого права України
Лекція № 1 Поняття кримінально-виконавчого права України
Самостійна робота
Семінарське заняття Поняття кримінально-виконавчого права України
Тема № 2. Кримінально-виконавче законодавство України
Самостійна робота
Тема № 3. Органи і установи кримінально-виконавчої системи Украіни
Лекція № 1 Органи і установи кримінально-виконавчої системи України
Семінарське заняття Органи і установи кримінально-виконавчої системи України
Самостійна робота
Тема № 4. Правовий статус засуджених
Самостійна робота
Тема № 5. Класифікація і розподіл засуджених по видам установ, виконуючих покарання
Самостійна робота
Тема № 6. Поняття і правове регулювання режиму в місцях позбавлення волі
Самостійна робота
Тема № 7. Правове Структура вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання. регулювання праці, матеріально-побутового і медико-санітарного забезпечення засуджених
Самостійна робота
Тема № 8. Організація соціально-виховної роботи з засудженими
Самостійна робота
Тема № 9. Порядок і умови виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
Самостійна робота
Тема № 10. Порядок і умови виконання покарань, пов’язаних з позбавленням волі
Самостійна робота
Тема № 11. Звільнення засуджених від відбування покарання та їх соціальна адаптація
Самостійна робота
Тема № 12. Міжнародні стандарти поводження із засудженими і виконання кримінальних покарань у закордонних країнах
Самостійна робота
Всього за заліковим кредитом: Залік, ПМК

Методичні вказівки до семінарських занять.

Модуль №1

Змістовий модуль №1: Кримінально-виконавче право.

Тема №1 Поняття кримінально-виконавчого права України

Семінарське заняття Структура вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання.: Поняття кримінально-виконавчого права України. (для студентів денної і заочної форм навчання)

Навчальна мета заняття – з’ясувати поняття кримінально-виконавчого права як форми відображання єдиної державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та складової частини системи національної безпеки України.

Час проведення– 2 годиниМісце проведення– аудиторія

Навчальні питання:

1.Державна політика у сфері виконання кримінальних покарань як складова частина державної політики з питань національної безпеки України

2. 2. Поняття і принципи кримінально-виконавчого права України.

3. 3. Місце кримінально-виконавчого права в системі права України.

4.Конституція України – як правова основа і джерело кримінально – виконавчого права України.

5.Актуальні проблеми розвитку науки кримінально-виконавчого права України.


documentaxlenuf.html
documentaxleven.html
documentaxlfcov.html
documentaxlfjzd.html
documentaxlfrjl.html
Документ Структура вивчення навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання.