Варіант 5. 1.З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1.З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:

1) рішення щодо законів, указів, постанов; складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ та окремих осіб;

2) повідомлення про виконання якоїсь роботи за певний період часу;

3) необхідна інформація, адресована певному колу зацікавлених осіб.

2.Продовжіть речення:

1) Доповідна записка – це документ…., у якому…

2) Укладається з … або за …

3) Розрізняють … доповідні записки.

4) У кінці подаються.…

5) Цей документ містить такі реквізити…

3. 1) Прочитайте текст.

2) З`ясуйте, який це документ за:

а) призначенням, б) походженням, в) місцем виникнення,

г) формою,

д) стадіями створення.

ПРОТОКОЛ № 7

загальних зборів студентів 1 курсу

природничо – географічного факультету

20.05.2001

Голова: Мірошник В. В.

Секретар: Сундук А. М Варіант 5. 1.З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення:.

Присутні: декан факультету проф. Б.К. Гришко – Богменко,

доц.. А.С Уварова, доц. В.В. Солнцева, доц. Г.П. Мегалінська, студенти 1 курсу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1) Підготовка студентів до виробничо – польової практики.

2) Роботи з озеленення та благоустрою навколишньої території.

1. СЛУХАЛИ: Уварова А.С. Інформація керівника виробничо – польової практики.

ВИСТУПИЛИ: Мегалінська Г.П. внесла пропозицію поділити студентів на підгрупи, чітко визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

УХВАЛИЛИ: 1) Усім студентам взяти участь у виробничо – польовій практиці.

2) Доручити керівникові практики скласти графік роботи.

3) Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

2. СЛУХАЛИ:

Голова зборів (підпис) Мірошник В.В.

Секретар (підпис) Сундук Варіант 5. 1.З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: А.М.

4) Поясніть усі відомі вам орфограми.

4.1) Прочитайте текст. Знайдіть помилки в оформлені.

Директору миколаївської середньої школи №24

Галієнко П.В.

Заява

Прошу прийняти мене на посаду вчителя іноземної мови. До заяви додаю копію диплома про закінчення вузу, автобіографію, трудову книжку, особовий листок з обліку кадрів.

15.08.01 Підпис

2) Відредагуйте текст. Запишіть правильно.

5.Напишіть телеграму, використовуючи 2 – 3 складних іменники.


documentaxknlzt.html
documentaxkntkb.html
documentaxkoauj.html
documentaxkoier.html
documentaxkopoz.html
Документ Варіант 5. 1.З`ясуйте, зміст яких понять розкривають запропоновані визначення: